سام و سامک

گفتگویی صمیمانه با سام سلماسی؛ تصویرگر کتاب سامک ماجراجو سامک عیار و دوستش شغال پیل‌زور در شکارگاه خورشیدشاه را ملاقات ....
ادامه ی مطلب

قدم به قدم تا دیزاتن

گزارش هشتمین نشست از سلسله پیش‌رویدادهای دیزاتن شنبه ۱اردیبهشت، ساعت ۱۴ تا ۱۶ دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر؛ سالن جان‌بزرگی مدرس: نیوشا ....
ادامه ی مطلب

قدم به قدم تا دیزاتن

گزارش هفتمین نشست از سلسله پیش‌رویدادهای دیزاتن پنج‌شنبه ۳۰ فروردین، ساعت ۱۳ تا ۱۷ دانشگاه الزهرا(س)، سالن حوراء سخنرانان: امین توکلی، مهیار چاره‌جو و ....
ادامه ی مطلب