دیک تریسی

بررسی ویژگی‌های ساختاری در پی‌نما

قسمت چهارم: توالی تصاویر و روایت‌گری یکی از ویژگی‌های اصلی پی‌نما، دنباله‌دار بودن تصاویر است؛ این ویژگی نسبت به روایت‌گری، شاخص‌تر به نظر می‌رسد، چرا که روایت‌گری در هنرهای دیداری به عنوان یک سنت مطرح بوده است. در بیشتر شاهکارهایی که از گذشته به جای مانده، داستان و روایتی در…
ادامه مطلب