نژادشناسی

سنت و فرهنگ، همراه با خلاقیت و نبوغ

شناخت چهارچوب‌ها و عبور از مرزهای آن برای خلق آثار ماندگار اشاره به موضوع و طرح پرسش اصلی برای شروع بحث گاهی این پرسش طرح می‌شود که چهارچوب‌های موجود در سنت و فرهنگ ما برای کسانی که در زمان حاضر به خلق آثار هنری می‌اندیشند چقدر الزام‌آور است و پایبندی…
ادامه مطلب