پویایی

بررسی ویژگی‌های ساختاری در پی‌نما

قسمت سوم: حرکت و پویایی [caption id="attachment_6887" align="alignright" width="283"] تصویر1 - روند حرکت و خوانش تصویرِ سمت راست، از راست به چپ و تصویرِ سمت چپ از چپ به راست است.[/caption] یکی از موارد مهم در تصویرسازی پی‌نما، ایجاد توهم حرکت است. ایجاد توهم حرکت و پویایی و سرعت اغلب…
ادامه مطلب